The World is Your Workplace The World is Your Workplace
The World is Your Workplace
Intel® Core™ vPro™ processor family

Mobiililaitteiden hallintapalvelu

Ihmiskeskeisen työpaikan edellytys

Fujitsun mobiililaitteiden hallintapalvelu tarjoaa monipuolisen keinovalikoiman mobiilien laitteiden, sovellusten ja käyttäjien tukemiseen turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Lue lisää

Virtuaalisten työympäristöjen palvelut

Työpöytien ja sovellusten kattavalla virtualisoinnilla autetaan yrityksiä madaltamaan tietohallinnon kustannuksia, tukemaan jokaista työntekijää ja vahvistamaan tietoturvallisuutta.

Lue lisää

Infrapalvelut

Fujitsun infrapalvelut tarjoavat jokaiselle loppukäyttäjälle keskitetysti hoidetun tietoteknisen varustuksen käyttöönotosta ja käytön tuesta aina tietoturvalliseen hävitykseen.

Lue lisää

Lue lisää

Kommunikaatiopalvelut

Tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parantavat palvelut informaation etsimiseen, käyttämiseen ja jakamiseen eri puolilla maailmaa työskentelevien yhteisöjen kesken.

Lue lisää

Käytön tuki

Käytön tuki muodostuu käyttö- ja lähituesta sekä etähallinnasta, joiden avulla varmistetaan asiakkaan kyky hyödyntää ict-palveluita optimaalisella tavalla. Palvelemme tukiasiakkaitamme tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Lue lisää

ICT-infran kehittämispalvelut

Ict-infran kehittäminen tukee asiakkaan muutostarpeita. Palvelun avulla asiakas saa arkkitehtuuri-, määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, käyttöönotto- ja kehittämispalveluita muutostilanteisiin, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologian käyttöön tai toimintatapoihin.

Palvelussa kehitetään asiakkaan tieto- ja viestintäteknologian järjestelmiä tai toimintaympäristöä. Palvelu soveltuu hyvin uusien työasema-, palvelin-, tulostus-, viestintä-, ryhmätyö-, puhe- ja sovellus- sekä tietoturvaratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. Palvelu on käytettävissä asiakkaan ict-infran yleiseen kehittämiseen ja jo olemassa olevan ict-ympäristön muutoksien toteuttamiseen.

Lue lisää