ICT-infran kehittämispalvelut

ICT-infran kehittämispalvelut

Ict-infran kehittäminen tukee asiakkaan muutostarpeita. Palvelun avulla asiakas saa arkkitehtuuri-, määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, käyttöönotto- ja kehittämispalveluita muutostilanteisiin, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologian käyttöön tai toimintatapoihin.

Palvelussa kehitetään asiakkaan tieto- ja viestintäteknologian järjestelmiä tai toimintaympäristöä. Palvelu soveltuu hyvin uusien työasema-, palvelin-, tulostus-, viestintä-, ryhmätyö-, puhe- ja sovellus- sekä tietoturvaratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. Palvelu on käytettävissä asiakkaan ict-infran yleiseen kehittämiseen ja jo olemassa olevan ict-ympäristön muutoksien toteuttamiseen.